ASTAZI (23 03 2019)

09:00 Comentariul zilei - "Desene animate dublate in romana" - realizatori: Tic Petrosel
10:16 Mozaic - "LEGENDA LUI TARZAN DESENE ANIMATE IN ROMANA 2K" - realizatori: Tic Petrosel;
11:16 Mozaic - "Conexiuni culturale" - realizatori: Tic Petrosel;
12:15 Mozaic - "Film actiune/fantastic" - realizatori: Tic Petrosel;
13:51 Comentariul zilei - "Film actiune" - realizatori: Tic Petrosel
15:21 Mozaic - "Film" - realizatori: Tic Petrosel;
16:46 Oameni aproape invizibili - "Harap Alb - Teatru" - realizatori: Iustina Radu;Tic Petrosel
17:36 Veranda cu vorbe - "George Stanca" - realizatori: Tic Petrosel
17:45 Comentariul zilei - "Sperante incatusate - Justitia Libertatea" - realizatori: Tic Petrosel
17:59 Mozaic - "SPOT SO SI SE SA" - realizatori: Tic Petrosel;
17:59 Mozaic - "SPOT SO SI SE SA" - realizatori: Tic Petrosel;
20:04 Mozaic - "Stancastancastancastan" - realizatori: Tic Petrosel;
21:39 Mozaic - "Film artistic Marele Stan" - realizatori: Tic Petrosel;